Copyright 2020 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

CCPA ocenila vítěze 3. ročníku soutěže „Rostlinolékařství do škol“

Soutěže, kterou pro studenty středních škol vyhlašuje Česká společnost rostlinolékařská, se v letošním roce zúčastnilo 47 studentů ze 16-ti středních zemědělských a odborných škol. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo pod patronací Místopředsedy zemědělského výboru poslanecké sněmovny Mgr. Radka Holomčíka 13. června 2019 v kinosále Poslanecké sněmovny v Praze.
 

Česká asociace ochrany rostlin se jako partner soutěže rozhodla ocenit nejen vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích a také nejúspěšnější školu, kterou se stala Střední zahradnická škola Rajhrad.  Pro „mladé rostlinolékaře“ a jejich pedagogy připravila v termínu 12. - 13. 9. 2019 v Olomouci 2denní odborný program. Po příjezdu měli studenti možnost se spolu s průvodcem seznámit s historií a krásami Olomouce. Překvapením byla návštěva kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci, kde na nás čekal pan varhaník a vzal nás s sebou na kůr, aby nás seznámil s funkcí zdejších originálních varhan a kde jsme s obdivem mohli obdivovat jeho hru na tento unikátní nástroj. Poté následovala večeře s hostem – významnou osobností z oblasti rostlinolékařství, kterou byl bývalý ministr zemědělství a poslanec Parlamentu České republiky pan Marian Jurečka.

 

Druhý den dopoledne byl za pomoci pedagogů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého pro studenty připraven odborný program – návštěva laboratoře genetiky, prohlídka mořského akvária, informace o možnostech studia na UP, ochrana rostlin, termokamera a její využití v praxi, který jim pomohl otevřít nové obzory pro možnosti dalšího studia a jejich profesního směřování v budoucnu. Posledním bodem  odborného programu byla návštěva bioplynové stanice společnosti OLBENA v části Olomouc – Holice.

 Věříme, že studijní cesta do Olomouce byla pro studenty a jejich pedagogy hezkým oceněním jejich zájmu o obor rostlinolékařství a bude inspirací i pro další studenty, aby se zapojili do dalšího ročníku soutěže „Rostlinolékařství do škol“.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------