Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

Projekty

CCPA se zapojuje do projektů Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA).

Projekty se zaměřují na roli ochrany rostlin v zemědělství - tedy poskytovat dostupné potraviny vysoké kvality a přitom chránit životní prostředí a zdraví lidí, biodiverzitu a zdroje vody. Moderní zemědělství má před sebou velkou výzvu v podobě omezování plochy obdělávatelné půdy a zároveň zvyšování počtu lidí na Zemi.

Všechny projekty ECPA jsou nyní spojeny pod hlavičkou iniciativy Hungry for Change.

Záměry jsou rozděleny do 4 hlavních směrů:

 

Z výše uvedeného je patrné, že cílem projektů je podpora zajištění výroby dostatečného množství kvalitních potravin pomocí nejšetrnějších výrobních technologií, za současné ochrany druhové diverzity, ochrany půdy a vod. Všechny projekty vycházejí z dosavadního vývoje počtu obyvatel planety s ubývajícími výrobními zdroji, tj. především kvalitní zemědělskou půdou.  

 

V uplynulých letech se CCPA zapojila například do projektu TOPPS.

TOPPS - brožura

TOPPS - leták

 

V roce 2015 jsme zahájili projekt SUI - Safe and Sustainable Use (Bezpečné a udržitelné používání), který se zabývá správnou praxí při zacházení s přípravky na ochranu rostlin vzhledem k ochraně lidského zdraví.

Informační leták SUI o ošetřování cukrové řepy (ke stažení v pdf):