Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

Product Stewardship

 

Product Stewardship = projekty se zaměřením na bezpečnost a správné používání přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin.

 

 

 

Spouštíme projekt Podívej se do pole.

Inspirovali jsme se u kolegů v Německu a v roce 2019 spouštíme projekt Podívej se do pole. CCPA vnímá současné negativní hodnocení pesticidního ošetřování v zemědělství. Tímto projektem bychom rádi upozornili veřejnost na práci zemědělců a jejich přínos pro krajinu.

Jedná se o jednoduché parcelkové pokusy vizuálně prokazující výhody použití přípravků na ochranu rostlin ve srovnání s neošetřenou kontrolou. I laik si povšimne rozdílu mezi kulturním porostem a zapleveleným pokusem, vidět by měla být i rozdílná kondice a vzrůst rostlin (případně i velikost palic u kukuřice nebo hlíz u cukrovky).

Tyto ukázky se prezentují při zemědělských akcích určených pro širokou veřejnost (např. dny otevřených dveří, polní dny) nebo jsou v blízkosti míst hojně využívaných veřejností, jako např. silnice, cyklostezky, turistické trasy atd., kde je možné si je průběžně během roku kdykoliv prohlédnout.

Zkusme přesvědčit veřejnost, že bez ochrany rostlin budou pole v jejich okolí vypadat výrazně jinak a že to ovlivní i výnos a tedy dostupnost potravin pro spotřebitele.


 

CCPA se zapojuje do projektů Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA).

Projekty se zaměřují na roli ochrany rostlin v zemědělství - tedy poskytovat dostupné potraviny vysoké kvality a přitom chránit životní prostředí a zdraví lidí, biodiverzitu a zdroje vody. Moderní zemědělství má před sebou velkou výzvu v podobě omezování plochy obdělávatelné půdy a zároveň zvyšování počtu lidí na Zemi.

Všechny projekty ECPA jsou nyní spojeny pod hlavičkou iniciativy Hungry for Change.

Záměry jsou rozděleny do 4 hlavních směrů:

 

Z výše uvedeného je patrné, že cílem projektů je podpora zajištění výroby dostatečného množství kvalitních potravin pomocí nejšetrnějších výrobních technologií, za současné ochrany druhové diverzity, ochrany půdy a vod. Všechny projekty vycházejí z dosavadního vývoje počtu obyvatel planety s ubývajícími výrobními zdroji, tj. především kvalitní zemědělskou půdou.  

 

V uplynulých letech se CCPA zapojila například do projektu TOPPS - primárně zaměřeného na únik přípravků do vody. Projekt má školit uživatele a zopakovat jim zásady správné praxe pro udržitelné používání přípravků (Train Operators to Promote Best Management Practices and Sustainability).

TOPPS - brožura

TOPPS - leták

 

V roce 2015 jsme zahájili projekt SUI - Safe and Sustainable Use (Bezpečné a udržitelné používání), který se zabývá správnou praxí při zacházení s přípravky na ochranu rostlin vzhledem k ochraně lidského zdraví.

Informační leták SUI o ošetřování cukrové řepy (ke stažení v pdf):