Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

O asociaci

ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN
(Czech Crop Protection Association; CCPA)

 • je sdružení 7 renomovaných mezinárodních výrobců a dovozců přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků pro konvenční a ekologické zemědělství  
 • byla založena dne 1. 1. 1994
 • spadá pod mateřskou asociaci ECPA (Evropská asociace ochrany rostlin) se sídlem v Bruselu, která čítá 65 členů – 21 firem a 32 národních asociací jako je CCPA, a dále 4 asociace a 8 firem, které nejsou spojeny přímo se zemědělstvím.
 • je členem Agrární komory ČR

Členské společnosti CCPA

 • mají historii přesahující 150 let
 • zajišťují mezinárodně prováděný výzkum, vývoj a jeho následnou dostupnost ve formě nejnovějších rostlinolékařských řešení do podmínek zemědělství a lesnictví České republiky.
 • se prioritně zaměřují na přímé a nepřímé metody a prostředky ochrany rostlin, odborné plodinové poradenství certifikovaných zástupců s rostlinolékařskou způsobilostí, a na doporučování nejvhodnějších odrůd u hlavních zemědělských plodin.
 • pokrývají nejucelenější sortiment pro ekologické zemědělství včetně široké nabídky biologických přípravků.  Integrovaná ochrana rostlin, integrované produkce a další směry zemědělské prvovýroby a lesnictví jsou plodinově provázány s činností členů CCPA.
 • a jejich mezinárodní přehled rovněž napomáhá zlepšovat dostupnost rostlinolékařských řešení i pro minoritní oblasti použití v České republice.

Předmětem činnosti CCPA je:

 • koordinovaný postup a ochrana zájmů členů sdružení ve vztahu k orgánům a institucím státní správy a samosprávy v České republice;
 • koordinovaný postup členů vůči institucím činným v oblasti ochrany rostlin a komunální hygieny;
 • koordinovaný postup členů proti nekalé soutěži;
 • komunikace sdružení se státními i nestátními ekologickými a jinými iniciativami, sdruženími a médii;
 • spolupráce s obdobnými sdruženími v rámci Evropské unie.

 

CCPA podporuje udržitelné a zodpovědné nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

 

Členské společnosti:

Adama CZ s.r.o.

Arysta LifeScience Czech, s.r.o.

BASF, spol. s r.o.

BAYER, s.r.o.

Dow AgroSciences, s.r.o.

FMC Agro Česká republika, spol. s r.o.

Syngenta Czech, s.r.o.

 

Členové sdružení se zavazují, že budou dodržovat obchodní etiku ve vzájemných vztazích a plně respektovat platný právní řád ČR.

 

Členové CCPA se zavázali dodržovat Etický kodex a postupovat plně v souladu s principy stanovenými Kodexem chování Organizace OSN pro výživu a zemědělství a nepřetržitě usilovat o zlepšení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví osob a zvířat a ochrany životního prostředí.

Etický kodex 

FAO code