Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

Silver Axe III - celoevropská akce proti padělkům přípravků

V roce 2018 proběhla již třetí celoevropská akce zaměřená proti obchodu s padělky přípravků na ochranu rostlin. Tentokrát bylo zabaveno množství nelegálních přípravků, kterým by bylo možné ošetřit území velké přibližně jako Spojené království.

Z tiskové zprávy Europolu:

Dosud největší odhalení nelegálních přípravků na ochranu rostlin v operaci Europolu SILVER AXE

Zhruba 360 tun nelegálních nebo padělaných přípravků na ochranu rostlin bylo zabaveno v Evropě při operaci SILVER AXE III, každoroční akci koordinované Europolem s podporou Evropského úřadu pro boj proti podvodům (European Anti-Fraud Office - OLAF).

Operace SILVER AXE III trvala 20 dnů, během nichž byly provedeny kontroly ve velkých námořních přístavech, na letištích, pozemních hranicích, ve výrobních a překládacích/přebalovacích závodech v následujících 27 účastnických zemích: Austrálii, Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, Finsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Litvě, Lucembursku, Maltě, Moldávii, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Srbsku, Slovenské republice, Slovinsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Ukrajině, Holanska (vedoucí akce) a Itálie (spoluvedoucí).

Přípravky na ochranu rostlin jsou v dnešní době celosvětově jedním z nejvíce regulovaných produktů, a mohou být obchodovány a používány v rámci EU pouze pokud jsou tyto výrobky prokázány jako bezpečné a povolené.

Operace SILVER AXE se zaměřuje na prodej a uvádění padělaných přípravků na ochranu rostlin na trh (importované přípravky), včetně porušení práv duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva.

Během akční fáze si odborníci Europolu vyměňovali a analyzovali údaje získané od zúčastněných zemí, spolupracovali se zájmovými stranami ze 43 soukromých společností zabývajících se výrobou a obchodem s přípravky na ochranu rostlin a na požádání poskytli podporu na místě. OLAF poskytl Europolu a zúčastněným zemím informace o 180ti podezřelých zásilkách přípravků na ochranu rostlin překládaných na území Evropské unie.

Zásadní pro úspěch akce byla spolupráce se soukromým sektorem a jinými evropskými a mezinárodními orgány. CropLife International, Evropská asociace pro ochranu rostlin (ECPA) a Evropská asociace pro péči o plodiny (ECCA), zastupující průmyslovou ochranu rostlin, a EC-DG SANTE, OLAF, INTERPOL a FAO z veřejného sektoru, se účastnily jak přípravné fáze, tak operace samotné.

 

Wil van Gemert, zástupce výkonného ředitele odboru operací Europolu, uvedl: "Policie v celé Evropě i mimo ni zaměřuje svou sekeru na padělané přípravky na ochranu rostlin. Rekordní objem nebezpečných látek zabavených v letošním roce je důležitým krokem k zastavení toku těchto potenciálně smrtelných výrobků na trh EU. Spletitost a rozsah těchto podvodů znamená bezpodmínečnou přeshraniční spolupráci za účasti mnoha agentur, spolupracujícími ruku v ruce se soukromým sektorem. "

Graeme Taylor, ředitel pro veřejné záležitosti pro ECPA, uvedl: "Řada nedávných zpráv upozornila na rostoucí hrozbu v otázce padělaných a nelegálních přípravků na ochranu rostlin: odhaduje se, že v EU tvoří téměř 14% trhu. Nejedná se pouze o problém pro výrobce, jejichž produkty jsou padělané, ale významněji představují riziko pro zdraví a životní prostředí, protože nepodléhají žádné přísné bezpečnostní zkoušce nebo nařízení, pod která povolené přípravky na ochranu rostlin zákonně spadají. Těší nás postupné kladné výsledky Operace Silver Axe a Europolu vděčíme za to, že se rozhodl ujmout se vedení v této důležité věci."

SILVER AXE se stává důležitou akcí také v oblasti duševního vlastnictví a byla financována z Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Paul Maier, ředitel střediska pro sledování porušování práv k duševnímu vlastnictví EUIPO, dodal: "Vlastní výzkum EUIPO ukazuje, že každý rok se v celé EU ztrácí 1,3 miliardy Euro díky padělaným přípravkům na ochranu rostlin. Toto je však jen ekonomická otázka věci - potenciálně škodlivé účinky, které mohou padělané přípravky na ochranu rostlin mít na potravinový řetězec a následně zdraví a bezpečnost spotřebitelů, je velmi znepokojující. Prostřednictvím našeho financování jednotky IPC3 v Europolu, pomáhá EUIPO podporovat boj proti trestné činnosti v oblasti duševního vlastnictví."

Od roku 2015 se počet účastníků akce SILVER AXE každoročně zvyšuje, odrážejíc tak rostoucí závazek tuto záležitost řešit.