Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

26. 3. 2018 - Lepší transparentnost v průmyslu na ochranu rostlin

Průmysl ochrany rostlin reaguje na obavy části veřejnosti i politiků, kteří dlouhodobě volají po větším omezování přípravků na ochranu rostlin. Společnosti, které přípravky vyrábějí, se rozhodly dát najevo, že již teď jsou přípravky na ochranu rostlin jedny z nejregulovanějších produktů, které nás v moderním světě obklopují a dobrovolně se rozhodly pro větší transparentnost a zveřejnění dat ze studií, která jsou předkládána v rámci procesu registrace přípravků. Veřejnost si bude na specializovaném webu moci najít, jaká regulatorní data jsou zapotřebí k registraci pesticidů, co se rozumí důvěrnými obchodními informacemi a jak tyto usnadňují vývoj udržitelných inovací ochrany plodin.

Více zde v pdf: Tisková zpráva