Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

Evropská komise schválila použití glyfosátu na dalších 5 let

Evropská komise prováděcím nařízením obnovila schválení účinné látky glyfosát na dalších 5 let. Na základě tohoto nařízení je použití přípravků na ochranu rostlin, obsahujících účinnou látku glyfosát, povoleno ve všech členských zemích Evropské unie.

Nařízení Komise o obnově schválení glyfosátu, na jehož základě mohou být přípravky na ochranu rostlin na bázi glyfosátu v rámci Evropské unie používány dalších 5 let, vstoupilo v platnost 16. 12. 2017.
O glyfosátu existuje a také bylo v rámci přehodnocovacího procesu posouzeno velké množství informací, které vedly k závěru, že glyfosát  je bezpečný a splňuje všechny podmínky pro obnovení schválení.
Avšak vzhledem k tomu, že glyfosát je jedním z nejpoužívanějších herbicidů v Unii a očekává se rychlé generování nových dat a poznatků, které je pro zajištění vysoké ochrany trhu třeba vzít v úvahu, bylo stanoveno obnovení schválení glyfosátu na pět let. Cílem tohoto  opatření zajistit jeho přednostní přezkoumání oproti jiným účinným látkám.

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, L 333, 15. prosince 2017, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2017:333:TOC