Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

16. 9. 2016 - Evropská komise: Kritéria pro stanovení endokrinních disruptorů

 

Sbor komisařů dne 15. června 2016 představil dva samostatné návrhy opatření, která upřesňují kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů, a konkrétně způsoby, jak by měla být identifikace endokrinních disruptorů prováděna:

  • jeden akt v přenesené pravomoci obsahující kritéria pro chemické látky spadající do oblasti působnosti nařízení o biocidních přípravcích
  • nařízení Komise, které obsahuje kritéria platná pro chemické látky spadající do oblasti působnosti nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a které bude muset být přijato regulativním postupem s kontrolou.

Dokument česky zde:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2152_cs.htm

Přehledné informace o endokrinních disruptorech na stránkách Komise:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2151_cs.htm

30. 6. byla zahájena veřejná konzultace k navrženým kritériím, do které se zapojila CCPA, ECPA i další organizace.
Komentáře jsou dostupné zde:
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/share-your-views_en

Komise požádala členské státy o jejich stanovisko a zpracování národní pozice.
21. 9. se koná jednání stálého výboru Komise (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed – SCoPAFF), které bude zaměřeno pouze na endokrinní disruptory.
http://ec.europa.eu/food/plant/docs/sc_phyto_20160921_pppl_agenda.pdf

Na listopadovém nebo prosincovém jednání SCoPAFF by mohla být kritéria pro stanovení endokrinních disruptorů schválena.