Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

14. 4. 2016 - Česká asociace ochrany rostlin vítá usnesení Evropského parlamentu o glyfosátu

Dne 13. dubna 2016 bylo plénem Evropského parlamentu odhlasováno nezávazné usnesení o návrhu prováděcího nařízení Evropské komise, kterým se obnovuje schválení účinné látky glyfosát. Ve svém usnesení Evropský parlament vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh prováděcího nařízení s cílem lépe zohlednit udržitelné používání herbicidů obsahujících účinnou látku glyfosát. Česká asociace ochrany rostlin (CCPA) doufá, že členské státy EU a Evropská komise uslyší jasný vzkaz europoslanců, že by glyfosát měl být re-registrován.


Pracovní skupina pro glyfosát  tzv. Glyphosate Task Force (GTF) poukazuje na nutnost odpolitizování diskuse o glyfosátu a vítá konstruktivní dialog, který bude založen na faktech a bude veden v souladu s postupy a procesy stanovenými v platných právních předpisech. Poslední dobou jsme svědky šíření poplašných zpráv, dezinformací a nepodložených tvrzení, které brzdí schopnost vést informovanou debatu, což vyústilo ve ztrátu souvislostí ze strany některých skupin a neporozumění, proč vlastně zemědělci produkty obsahující glyfosát používají. Glyfosát je klíčovým nástrojem pro hubení plevelů a ochranu výnosů zemědělských plodin.


Evropská komise podporuje závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který konstatoval, že glyfosát nepředstavuje nepřijatelné riziko pro lidi, zvířata nebo životní prostředí a výsledky zkoumání nezakládají důvod pro klasifikaci glyfosátu jako pravděpodobného karcinogenu

 

Zdroje:

http://www.ecpa.eu/news/european-parliament-vote-glyphosate

http://www.glyphosate.eu/