Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

18. 12. 2015 Europol zadržel 190 tun padělků přípravků na ochranu rostlin

Zdroj: Europol

 

V listopadu roku 2015 proběhla mezinárodní operace Europolu s krycím názvem Silver Axe (Stříbrná sekera). Tato operace byla zaměřena na trh s přípravky na ochranu rostlin a na jejich import do EU, včetně porušování práv duševního vlastnictví a copyrightu. V průběhu 12 dní proběhlo 350 kontrol v přístavech a na letištích v 7 státech Evropské unie, při kterých spolupracovaly orgány policie, celní správy i rostlinolékařského dozoru. Bylo objeveno překvapujících 190 tun nelegálních přípravků. Zároveň bylo zdokumentováno na 100 přestupků, které dále řeší příslušné úřady.

Zástupce ředitele Europolu pro operace v terénu Wil van Gemert sdělil, že tato operace je příkladem fungující přeshraniční spolupráce a aktivity Europolu. Dále zdůraznil, že Europol používá nulovou toleranci kriminálních činů, které ohrožují životy občanů EU.

K úspěchu operace přispěla i úzká spolupráce se zástupci průmyslu ochrany rostlin, konkrétně s organizacemi CropLife International, ECPA a ECCA (European Crop Care Association). Organizace se podílely jak na přípravné fázi, tak spolupracovaly i v průběhu operace.

Jean-Charles Bocquet, ředitel ECPA, ocenil nabídku Europolu ke spolupráci a připomněl zprávu Evropské komise, která odhaduje podíl padělaných přípravků na 10 % evropského trhu