Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

15. 10. 2015 - Zahájení projektu SUI

CCPA se zapojila do projektu Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA) na podporu ochrany zdraví při používání přípravků na ochranu rostlin.

Projekt pod zkratkou SUI - Safe and Sustainable Use - Bezpečné a udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - je zaměřen na osvětu při používání přípravků, na ochranu zdraví osob nakládajících s přípravky a na ochranu životního prostředí. Na našem webu se mu věnuje celá stránka v sekci Projekty.

Při realizaci spolupracuje CCPA s Českou společností rostlinolékařskou.

Na úvod jsme zorganizovali zahajovací seminář pro zájemce z řad odborné veřejnosti z oboru ochrany zdraví. Seminář se konal v Praze na Novotného lávce a pozváni na něj byli především zástupci dotčených úřadů a vědeckých institucí.

K projektu byla také vydaná tisková zpráva.